Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Produkt został dodany do twojego koszyka
Ilość
Razem
Jest 0 produktów w twoim koszyku Jest 1 przedmiot w twoim koszyku
Wszystkie produkty z podatkiem
Wysyłka z podatkiem Do ustalenia
Podatek 0,00 zł
Razem z podatkiem
Kontynuuj zakupy Do zapłaty

 

REGULAMIN KONKURSU „NOWY SMAK SANO GLUTEN FREE”

 

  1.       Postanowienia ogólne

 

1.1.   Regulamin konkursu „NOWY SMAK SANO GLUTEN FREE” stanowi uszczegółowienie Regulaminu strony internetowej www.sanoglutenfree.pl. Wyżej wymienione regulaminy powinny być traktowane łącznie.

1.2.   Organizatorem konkursu „NOWY SMAK SANO GLUTEN FREE” jest SANO GLUTEN FREE- FIRMA DEK, adres ul. Brzeziny 7, 34-324 Lipowa, z siedzibą firmy w UL. WESOŁA 41, 34-300 ŻYWIEC, NIP 5531736860 REGON 070801850.

1.3.   W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne.

1.4.   Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

  1.       Zasady konkursu

 

2.1.   Konkurs trwa od 26.04-06.05.2019 włącznie.

2.2.   Każdy Użytkownik może zamieścić tylko jedną wypowiedź, zamieszcza ją w komentarzu pod postem z konkursem na Facebook’u lub Instagramie, zamieszczonych na profilach Organizatora.

2.3.   Wypowiedź musi być autorska i nie może być skopiowana, ani użyta w innym konkursie.

2.4.   Nicki laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sanoglutenfree.pl oraz na profilach organizatora- Sano Gluten Free- na portalach społecznościowych: Instagram i Facebook.

2.5.   O wyborze Zwycięzcy decyduje Organizator – wyboru dokona trzyosobowa niezależna Komisja. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej www.sanoglutenfree.pl oraz na profilach organizatora- Sano Gluten Free- na portalach społecznościowych: Instagram i Facebook.  Laureat jest zobowiązany przesłać dane do wysyłki bonu rabatowego Organizatorowi (na wskazany adres mailowy- biuro@sanoglutenfree.pl) w ciągu 45 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

2.6.   Nagrody konkursu to bony dla trzech osób: jeden bon o wartości 75zł- za zwycięstwo w konkursie oraz dwa o wartości 50 zł dla osób biorących udział w konkursie drogą losowania. Nagrody będą wysłane do 3 tygodni roboczych od daty opublikowania wyników konkursu oraz zgłoszenia się Laureata po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

  1.       Postanowienia końcowe

 

3.1.   W każdym czasie Organizatorowi przysługuje prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

3.2.   Wszelkie spory związane z umową pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać spory polubownie, a w przypadku gdyby okazało się to niemożliwe poddadzą je rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym.

3.3.   W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.