Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Produkt został dodany do twojego koszyka
Ilość
Razem
Jest 0 produktów w twoim koszyku Jest 1 przedmiot w twoim koszyku
Wszystkie produkty z podatkiem
Wysyłka z podatkiem Do ustalenia
Podatek 0,00 zł
Razem z podatkiem
Kontynuuj zakupy Do zapłaty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SANO GLUTEN FREE

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy sklepu internetowego SANO GLUTEN FREE, którego adresem internetowym jest www.sanoglutenfree.pl.

2. Sklep prowadzony jest przez:

Edward Knapek

FIRMA DEK

Ul. Brzeziny 11

34-324 Lipowa

NIP 553 173 68  60

REGON 070801850

3. Siedziba sklepu znajduje się pod adresem:

SANO GLUTEN FREE

Ul. Brzeziny 7

34-324 Lipowa

Nr. Tel 797 927 797

e-mail: biuro@sanoglutenfree.pl

nr konta bankowego: 13 1240 4881 1111 0010 8758 9282

4. Regulamin stanowi przedmiot umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą, tj. Właścicielem sklepu internetowego.

5. Złożenie zamówienia na stronie www.sanoglutenfree.pl jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta znajomości regulaminu i jego akceptacją.

6. Sklep internetowy SANO GLUTEN FREE prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

7. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej w chwili dokonania zakupów są wiążące.

 

§2

Zamówienia

1. Klient może składać zamówienie drogą mailową, telefonicznie lub przez formularz zawarty na stronie internetowej.
2. Wszelkie dane potrzebne do złożenia zamówienia znajdują się na stronie internetowej  w zakładce kontakt.
3. Zamówienia składane poprzez formularz na stronie internetowej i drogą mailową są przyjmowane przez cały rok, 24 h na dobę.
4. Zamówienia składane drogą telefoniczna są przyjmowane w godzinach pracy sklepu. Godziny pracy sklepu podane są na stronie internetowej w zakładce kontakt.
5. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy sklepu internetowego. Godziny pracy sklepu podane są na stronie internetowej w zakładce kontakt.
6. W przypadku podania przez Klienta danych niekompletnych lub w przypadku złożenia nieczytelnego dla Sprzedawcy zamówienia, Sprzedawca ma prawo skontaktować się z Klientem. W przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie po upływie 24h od momentu nie udanej próby kontaktu. O anulacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
7. W przypadku podania przez Klienta danych niekompletnych lub w przypadku złożenia nieczytelnego dla Sprzedawcy zamówienia czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.
8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Klientem w momencie, gdy Klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, wysłanego na adres mailowy, podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
9. W przypadku Klienta Indywidualnego realizacja zamówienia następuje w chwili zaksięgowania zapłaty za zamówienie na koncie bankowym sklepu internetowego:

FIRMA DEK 

ul. Brzeziny 7

34-324 Lipowa

Bank PEKAO S.A.

Numer konta:

13 1240 4881 1111 0010 8758 9282

Realizacja zamówienia trwa do 48h.

10. Wyjątek stanowi wybranie formy płatności- za pobraniem- o której mowa w §3 pkt, w tej sytuacji realizacja zamówienia następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

11. W przypadku Klienta będącego osoba prawną realizacja zamówienia następuje po spełnieniu warunków płatności o których mowa w §3.

 

§3

Płatności

 1. Podczas składania zamówienia Klient Indywidualny ma prawo wyboru formy płatności:

a)      przelew tradycyjny na dane podane w §1 pkt3,

b)      płatność przy odbiorze.

§4

Wysyłka towaru

 1. Towar do Klienta Indywidualnego wysyłany jest za pośrednictwem:

a)      firmy kurierskiej- DPD, koszty dostawy to:
przy zmówieniu do 30 kg
- przedpłata-15,36 zł,

-pobranie- 18,44 zł

b)    Odbiór osobisty- darmowy koszt dostawy.

 1. Wybór formy dostawy przez Klienta następuje na etapie składania zamówienia.
 2. Klient Indywidualny jest obciążony kosztami dostawy zgodnie z danymi podanymi w zakładce koszty dostawy.
 3. Warunki wysyłki towaru dla Klienta będącego osobą prawną zostają ustalone w ofercie sprzedaży.

           §5  

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru lub innych wad towaru Klient ma prawo złożyć reklamację drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Reklamacji nie podlega towar, który przekroczył termin przydatności po terminie otrzymania przesyłki przez Klienta.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż przed upływem terminu jego przydatności do spożycia.
 4. W przypadku wystąpienia niezgodności w produkcie paczkowanym reklamację należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258).
 5. Klient powinien odesłać towar na adres : 

SANO GLUTEN FREE

Ul. Brzeziny 7

34-324 Lipowa

 1. Do towaru reklamowanego należy dołączyć dowód zawarcia transakcji, np. paragon, fakturę, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. 
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych, zgodnie z żądaniami Klienta.
 4. Sklep pokrywa wszelkie koszty dostawy związane z reklamacją.
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/83), składając Sprzedawcy oświadczenie o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności.
 4. W przypadku spełnienia przez Klienta warunków odstąpienia od umowy zawartych w pkt 1 i 2, Klient ma obowiązek wysłanie otrzymanego towaru na adres:

SANO GLUTEN FREE

Ul. Brzeziny 7

34-324 Lipowa

 1. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu, niezwłocznie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia odstąpienia od umowy.
 2. Klient ponosi koszt wysyłki zwracanego towaru. 

 

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w formie newslettera.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta, są podane dobrowolnie.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Klient chcąc usunąć lub zmienić swoje dane powinien skontaktować się ze sklepem drogą mailową, telefoniczną lub listownie. Wszystkie dane do kontaktu ze sklepem są zawarte na stronie internetowej sklepu w zakładce kontakt.

                                

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.

 

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.sanoglutenfree.pl nie mogą zostać publikowane bez pisemnej zgody Sklepu.